Standbouw en tentoonstellingen
Interieurbouw en presentaties

Disclaimer

Algemeen

Stadeco stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in haar producten en diensten. Alle informatie die Stadeco op het internet verspreidt is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Stadeco is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.


Copyright

Alle (auteurs-)rechten op deze informatie te weten teksten, afbeeldingen, of informatie in andere vorm, komen toe aan Stadeco, en / of haar leveranciers. Informatie van Stadeco ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stadeco.


Veiligheid

Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient bezoeker rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Stadeco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Stadeco is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van deze gegevens.